Eksperci od transferów lotniskowych - Intui.travel

EasyUpTur LLP (Wielka Brytania) Handel jako intui.travel

Regulamin, Polityka Prywatności

Firma EasyupturLLP (UK), działająca pod marką Intui.travel, (zwana w niniejszej umowie „my”, „nas” lub „nasz”) działa jako otwarty pośrednik dla zewnętrznych dostawców usług transportowych ( "Agencja"). Umowa o świadczenie usługi transportowej zawierana jest pomiędzy Tobą a Agencją.
Oficjalny adres firmy: Eastcastle House 27/28 Eastcastle Street London W1W 8DH, UK, firma jest zarejestrowana pod numerem OC367717 .
Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji, ponieważ zawiera on ważne informacje o Twoich prawach i obowiązkach, którymi będziesz związany.
Niniejsze warunki rezerwacji, informacje podane na naszej stronie internetowej i Twój voucher stanowią całość umowy między nami, która ma zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonanych za pośrednictwem EasyupturLLP (UK), w tym rezerwacji na stronie Intui.travel.

1. Intui.travel to internetowa wyszukiwarka przewozów lądowych (przelewów).

Intui jest pośrednikiem w księgowaniu transferów. Intui nie posiada własnej floty transportowej. Przewozy (transfery) są świadczone przez firmy przewozowe, ale nie przez Intui. Aby zapewnić Państwu doskonałą obsługę, Intui stworzyło sieć ponad 5 000 firm przewozowych ze 175 krajów świata. Wszystkie warunki usługi transferu wskazane są w każdym zamówieniu tego przewoźnika, którego ofertę wybrałeś lub już wybrałeś. Do współpracy Intui wybiera licencjonowane firmy transportowe. Na stronie Intui znajdziesz odpowiednie pojazdy dla siebie i dla swojego bagażu, czyli podczas podróży będziesz czuł się komfortowo. Informujemy, że modele pojazdów w różnych krajach mogą różnić się od modeli w Twoim kraju.

System rezerwacji serwisu Intui stworzony jako sieciowy produkt informacyjny w celu ułatwienia zapoznania się z ofertami dostawców oraz realizacji transferów, a także zamawiania innych usług dodatkowych dla klientów. Strona systemu rezerwacyjnego Intui nie świadczy usług touroperatorów i biur podróży i nie jest przedmiotem prawa regulującego te stosunki. Wszystkie umowy przeniesienia i umowy innych usług, które są dostępne w serwisie, są zawierane bezpośrednio przez użytkowników serwisu z podmiotami świadczącymi te usługi.

Po otrzymaniu potwierdzenia zgody użytkownika z warunkami niniejszej Umowy, umowa jest uważana za zakontraktowaną i może być stosowana w oficjalnych stosunkach między użytkownikiem a systemem rezerwacji online INTUI. Głównym warunkiem zawarcia niniejszej Umowy jest zdolność prawna użytkownika i zdolność do zawierania takich umów oraz uzasadnione prawo do zawierania umów z systemem rezerwacji witryny.

Użytkownik oświadcza o swojej zdolności finansowej i odpowiedzialności za zobowiązania powierzone mu w wyniku zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z systemu rezerwacji online INTUI. Podczas korzystania z systemu rezerwacji online wszystkie dane osobowe powinny być przez użytkownika odpowiednio sprawdzone i odpowiadać rzeczywistości, w przeciwnym razie cała odpowiedzialność za błędy w rezerwacji zostanie przeniesiona na użytkownika systemu rezerwacji online INTUI.

REGULAMIN REZERWACJI TRANSFERU

1. Złożenie zamówienia

1.1 W celu złożenia Zamówienia należy postępować zgodnie z procedurą rezerwacji wskazaną na stronach naszej witryny. Podczas rezerwacji należy podać prawidłowe i pełne informacje w polach formularza rezerwacyjnego

1.2 Jesteśmy upoważnieni, w imieniu Przewoźnika, Dostawcy, do odrzucenia każdego złożonego przez Ciebie zamówienia. Nie gwarantujemy pomyślnego przypisania Dostawcy do każdego żądania rezerwacji. W przypadku, gdy nie będziemy w stanie przydzielić Twojej prośby o rezerwację Przewoźnikowi, Dostawcy, wyślemy Ci wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o tym fakcie. Może zostać zaproponowana alternatywa, która może obejmować dodatkowe opłaty. Zgłoszenie rezerwacji potwierdzimy poprzez wystawienie vouchera rezerwacyjnego w imieniu Przewoźnika, Dostawcy na adres e-mail, który podałeś nam podczas dokonywania rezerwacji. Firma przewoźnika, dane dostawcy zostaną podane tylko w przypadku pomyślnej alokacji rezerwacji. Z zastrzeżeniem ust. 3.2., 3.3, 4. i 5, zamówienie zostanie następnie zrealizowane przez Przewoźnika, Dostawcę w terminie i czasie określonym podczas rezerwacji i/lub podczas zmiany szczegółów zamówienia w karcie tego Zamówienia znajdującej się na Koncie Osobistym.

1.3 Potwierdzasz, że wszystkie dane, które nam przekazujesz w celu zakupu Usługi od Przewoźnika, Dostawca będą poprawne, że karta kredytowa lub debetowa, której używasz, jest Twoją własną i że istnieją wystarczające środki lub środki kredytowe, aby pokrycia kosztów Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do uzyskania weryfikacji danych karty kredytowej lub debetowej przed udostępnieniem Usługi. W przypadku braku możliwości uzyskania walidacji i braku płatności, zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji w imieniu Przewoźnika, zainteresowanego Dostawcy, który nie będzie wówczas wykonywał Usługi.

1.4 W przypadku rezerwacji, które zostały pomyślnie przydzielone Dostawcy, zostanie wystawiony voucher zawierający szczegóły podróży, dane Dostawcy, warunki usługi transferu i usług dodatkowych z nią związanych. Każdy voucher posiada unikalny numer vouchera i przedstawia dokument. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie szczegółów rezerwacji na voucherze przed podróżą i poinformowanie nas o ewentualnych błędach.

EasyupturLLP(UK) nie ponosi odpowiedzialności , jeśli dane wprowadzone podczas składania wniosku lub podczas zmiany zamówienia są nieprawidłowe. Musisz przedstawić swój kupon kierowcy po przyjeździe / odbiorze. Firma Przewoźnik, dostawca może odmówić świadczenia usługi transferu, jeśli nie okażesz swojego vouchera rezerwacyjnego.

1.5 W ramach przelewu Intui otrzymuje informacje o odbiorze/przywiezieniu od firm przewozowych

1.5.1 Możesz wskazać żądany czas odbioru podczas rezerwacji i/lub zmiany zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

W przypadku transferu z miejsca przyjazdu (węzła komunikacyjnego) pod adres hotelu wskazany przez Ciebie czas NIE powinien być wcześniejszy niż czas automatycznie wyliczony i wskazany w formularzu rezerwacji.

W przypadku transferu powrotnego do węzła komunikacyjnego (na lot, na pociąg itp.) wskazany przez Ciebie czas NIE powinien być późniejszy niż czas automatycznie wyliczony i wskazany w formularzu rezerwacji.

Warunki odbioru zmieniającego się na już zarezerwowane i opłacone Zamówienie wskazane są w paragrafie 4. niniejszej Umowy.

1.5.2 Punkt odbioru/nadania.

Zgodnie z trasą autobusu wahadłowego i zgodnie z miejscem docelowym Firma przewozowa wskazuje punkt odbioru/nadania. Przewoźnik ma prawo do ostatecznego wyboru punktu odbioru/nadania ze względu na rodzaj przesiadki, infrastrukturalne ograniczenia administracyjne (dostępność dróg dojazdowych itp.)

2. Ceny i płatności

2.1. Ceny i Usługi wskazane na naszej stronie obowiązują w momencie odwiedzania naszej strony. Cenę dowolnej Usługi na naszej stronie można zmienić przed opłaceniem rezerwacji.

2.2. Ceny podane w serwisie oznaczają świadczenie usługi w ilości, w okresie (daty i godziny) oraz w jakości określonej na stronach opisu usługi serwisu oraz na stronach wyszukiwania. Zmiana dowolnego parametru usługi, w tym zlecenia już zarezerwowanego, może prowadzić do zmiany ceny zlecenia.

Cena oznacza dostawę z jednej dzielnicy (punkt komunikacyjny, miejscowość i/lub osiedle miejskie, geo-obszar) do innej dzielnicy (punkt komunikacyjny, miejscowość i/lub osiedle miejskie, geo-obszar). Adres zwrotu i/lub odbioru nie ma wpływu na cenę. Adresy nadania i/lub odbioru powinny znajdować się w dzielnicach odbioru i odbioru. Jeżeli adres wskazany przez Ciebie w formularzu rezerwacji znajduje się w innej dzielnicy, to cena usługi ulegnie zmianie.

W takim przypadku poinformujemy Cię o zmienionym koszcie. Nie możesz zapłacić za zamówienie po nowej zmienionej cenie. W takim przypadku otrzymasz zwrot pieniędzy, a Rezerwacja zostanie anulowana.*

* Opłaty transakcyjne są możliwe przy przekazywaniu zwrotu. Zakłada zmniejszenie kwoty zwrotu zgodnie z warunkami systemu płatności, za pośrednictwem którego dokonano płatności z Twojej strony.

2.3. Jeśli zarezerwujesz dodatkowe godziny do zamówienia, nie otrzymasz zwrotu tych kosztów, niezależnie od tego, czy z nich skorzystałeś, czy nie.

Koszt dodatkowych godzin może zostać zwrócony tylko w przypadku, gdy zamówienie zostało anulowane bez kary w warunkach określonych przez firmę transportową jako anulacja zlecenia bez kary.*

* Opłaty transakcyjne są możliwe przy przekazywaniu zwrotu. Zakłada zmniejszenie kwoty zwrotu zgodnie z warunkami systemu płatności, za pośrednictwem którego dokonano płatności z Twojej strony.

2.4. Jeśli Twój lot jest opóźniony i istnieje możliwość rezerwacji zamówienia "Jeżeli lot jest opóźniony, czekamy. Bez dodatkowych opłat.", oznacza to, że firma transportowa oczekuje Cię w dniu przylotu, w przypadku opóźnienia lotu, do 2 godzin od w zaplanowanym terminie, bez naliczania za to dodatkowej opłaty.

2.5. Ceny podane są za cały pojazd, z wyjątkiem typu shuttle bus, co oznacza cenę za osobę.

2.6. Cena usługi przy wyborze przedpłaty na stronie i uiszczenia dopłaty na miejscu jest ostateczną realizacją przedpłaty na stronie.

Jeśli chodzi o dopłatę na miejscu podajemy orientacyjną cenę. Ostateczna wysokość dopłaty na miejscu uzależniona jest od kursu obowiązującego w dniu wpłaty.

2.7. Metody płatności wskazane są na stronie rezerwacji zamówienia.

2.8. Jeśli dokonujesz rezerwacji za pośrednictwem Biura Podróży, które działa jako sub-agent w imieniu INTUI, INTUI nie ponosi odpowiedzialności za żadną z potwierdzonych Usług, o ile cała kwota zostanie odebrana przez INTUI. Po otrzymaniu płatności od Biura Podróży będziemy mogli dokonać rezerwacji u Dostawcy.

2.9.Żądania specjalne

Jeśli masz jakieś specjalne życzenia, poinformuj nas o tym w momencie rezerwacji. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie takie żądania zostały przekazane firmie transportowej, przewoźnikowi, Dostawcy, jednak nie możemy zagwarantować ich wykonania i nie będziemy ponosić odpowiedzialności w przypadku ich niezgodności.

3. Przeliczanie walut

Wybierając przelew i/lub usługi powiązane na INTUI użytkownik ma możliwość zobaczenia ceny w dowolnej dostępnej walucie. Przeliczanie z odpowiedniej waluty na Euro odbywa się po kursie z datą waluty.

Ostateczna cena w wybranej przez użytkownika walucie jest mu przekazywana do zapłaty na stronie, która jest również wyświetlana na stronie składania zamówienia (w koncie osobistym).

Płacąc kartą bankową, kwota w wybranej przez użytkownika walucie zostanie odpisana z jego karty. Jeśli karta użytkownika jest w innej walucie, bank wydający kartę użytkownika przeliczy wskazaną kwotę na walutę karty według własnego wewnętrznego kursu wymiany. Tak więc suma w walucie karty może różnić się od sumy wskazanej na stronie (nawet może być większa), ponieważ kurs wewnętrzny banku zawsze różni się od stawek publikowanych.

Przed dokonaniem płatności kartą użytkownik powinien doprecyzować wewnętrzny kurs banku wydającego kartę oraz doprecyzować wysokość prowizji przewalutowej banku. Swoją wpłatą Klient potwierdza, że przed dokonaniem płatności otrzymał odpowiednią informację i zna ostateczną cenę w walucie karty.

Kursy walut stosowane w systemie rezerwacyjnym oraz na stronie INTUI mogą różnić się od kursów walut obowiązujących na rynkach walutowych w momencie rezerwacji. Informacje o przewalutowaniu są okresowo aktualizowane, co może być przyczyną ewentualnych niezgodności kursów obowiązujących na rynku walutowym ze względu na ich stałą zmienność. Informacje podane przez przewalutowanie strony INTUI są uważane za prawidłowe, ale nie gwarantują dokładności informacji w momencie składania zamówienia

4. Zmiany i anulowanie dokonane przez Ciebie

4.1.1. Wszystkie zmiany , które powinieneś wprowadzić samodzielnie na swoim koncie osobistym. Jak tylko Firma Transportowa, Dostawca, zaakceptuje zmiany, nowy voucher zostanie wysłany na Twój adres e-mail. W przypadku dokonania zmian później niż w terminach zmiany zamówienia wskazanych na voucherze i karcie zamówienia, należy postępować zgodnie z Instrukcją Twojego Vouchera, która jest również dostępna na karcie zamówienia w Twoim Koncie Osobistym oraz bezpośrednio skontaktuj się z firmą transportową pod telefonami wskazanymi w voucherze.

Nie ma płatności za zmianę zamówienia. Jeżeli zmiany w zleceniu powodują zmianę trasy przesiadkowej (obszar wysiadania) i/lub innych parametrów zlecenia (takich jak, ale nie tylko te parametry): ilość pasażerów, klasa pojazdu itp., Firma transportowa, Dostawca, może zmienić cenę usługi. W takim przypadku na pewno Ci o tym poinformujemy.

Intui jako firma transportowa nie może zagwarantować zgodności z jakimkolwiek wymogiem i jakąkolwiek zmianą. Co do zasady z ważnych powodów Firma Transportowa ma prawo odmówić dokonanych zmian. Jeśli firma transportowa odrzuci dokonane przez Ciebie zmiany w zamówieniu, masz prawo do pozostawienia swojej rezerwacji bez zmian lub anulowania zamówienia. W takim przypadku warunki anulowania zamówienia pozostają w mocy łącznie ze zwrotem pieniędzy.

4.1.2. W przypadku zmiany trasy i/lub godziny przylotu należy postępować zgodnie z instrukcją wskazaną na voucherze i karcie rezerwacji.

Zalecamy jak najszybszy kontakt z działem wsparcia firmy transportowej, dostawcy, ponieważ być może pomogą w znalezieniu alternatywnego przelewu. Należy pamiętać, że ani my, ani Firma transportowa, Dostawca, nie ponosimy odpowiedzialności za opłacenie takich alternatywnych wariantów przelewu. Zgodnie z warunkami i przepisami linii lotniczych, a mianowicie są one odpowiedzialne za dostarczenie Cię na czas do wstępnie zaplanowanego lotniska docelowego.

4.2.1. Anulowanie/odwołanie zlecenia powinno być dokonane przez klienta samodzielnie w Koncie Osobistym w dowolnym czasie przed datą pierwszego (lub jedynego) segmentu przelewu. Nie ma płatności za anulowanie zamówienia na Twoim koncie osobistym.

Warunki anulowania zamówienia możesz zobaczyć podczas rezerwacji , ponadto warunki anulowania zamówienia dostępne są w karcie rezerwacyjnej w Twoim Koncie Osobistym na stronie Intui.travel.

4.2.2. Warunki zwrotu za anulowany (anulowany) przelew znajdziesz tutaj:

Anulowanie i zwrot pieniędzy

Jeśli płacisz za zamówienie na stronie Partnera, warunki płatności, warunki prowizji i/lub innych opłat są ustalane przez Partnera. Dlatego powinieneś zapoznać się z tymi warunkami Partnera.

Wszelkie zmiany i anulacje mogą być przyjmowane wyłącznie zgodnie z warunkami i zasadami firmy transportowej Dostawcy.

4.2.3. Anulowanie jednego segmentu transferowego transferu w obie strony, gdy data pierwszego transferu minęła, jest możliwe tylko 48 godzin przed datą drugiego segmentu i tylko na pisemny wniosek na adres e-mail support@intui.travel.

W takim przypadku kwota 15 EUR zostanie potrącona, a kwota zwrotu zostanie odpowiednio zmniejszona.

Jeśli w momencie otrzymania przez Intui Twojej prośby upłynął termin anulowania z karą zgodnie z warunkami firmy transportowej, kwota za anulowany odcinek nie zostanie zwrócona.

4.2.4. Anulowanie zamówienia z inicjatywy klienta za pośrednictwem usługi wsparcia Intui jest możliwe wyłącznie na pisemną prośbę klienta na adres e-mail support@intui.travel.

W takim przypadku kwota 10 EUR zostanie potrącona, a kwota zwrotu zostanie odpowiednio zmniejszona.

W każdym przypadku obowiązują Warunki Anulowania określone podczas rezerwacji i płatności za zamówienie.

Zgodnie z warunkami firmy transportowej, jeśli w momencie, w którym Intui otrzyma żądanie anulowania, upłynie termin anulowania, kwota za anulowane zamówienie nie zostanie zwrócona.

5. Zmiany i Anulacje dokonane przez firmę transportową, dostawcę.

Firma transportowa ma prawo nie przyjąć zamówienia lub odmówić przyjęcia zamówienia w następujących okolicznościach:

- adres zwrotu lub odbioru nie znajduje się w dzielnicy wskazanej w formularzu rezerwacji;

- wskazany adres nadania lub odbioru nie istnieje lub nie jest adresem;

- numer lotu, data, godzina przylotu i/lub odlotu zostały podane błędnie lub niekompletnie;

- Nie ma możliwości dowozu lub odbioru pod wskazanym adresem z przyczyn obiektywnych jak (i nie tylko jak dalej wyliczane) ograniczenia infrastrukturalne i/lub administracyjne, brak dróg dojazdowych itp.

- W przypadku transferu autobusem wahadłowym: jeśli zamiast hotelu jako miejsca odbioru i/lub miejsca odbioru lub jako punkt odbioru i/lub miejsce odbioru wskazałeś prywatny dom, willę, adres;

Poinformujemy Cię tak szybko, jak to możliwe, jeśli Dostawca będzie musiał wprowadzić istotne zmiany w Twoich potwierdzonych Usługach lub je anulować. Dołożymy również wszelkich uzasadnionych starań, aby znaleźć dla Ciebie alternatywne, odpowiednie Usługi bez dodatkowych kosztów, ale nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej dalszej odpowiedzialności.

6. Niedostarczenie usługi transferowej przez firmę transportową.

6.1. W przypadku, gdy po przyjeździe nie możesz znaleźć przedstawiciela firmy transportowej na miejscu spotkania, powinieneś postępować zgodnie z instrukcją wskazaną na Twoim voucherze oraz na karcie rezerwacyjnej w Twoim Koncie Osobistym.

6.2. W przypadku wykrycia, że niedostarczenie usługi przelewu nastąpiło z winy firmy transportowej, Intui zwróci Ci niezrealizowane zamówienie w całości (jeden niezrealizowany segment Twojego zamówienia, jeśli w Twoim zamówieniu były dwa segmenty, z których jeden nie została spełniona), ale zwrot ten nie przekroczy kwoty otrzymanej przez Intui po opłaceniu rezerwacji.

6.3. Jeśli musiałeś skorzystać z alternatywnego pojazdu, a opłata za niego przekroczyła cenę zarezerwowanego, ale niedostarczonego transferu, aby zrekompensować tę różnicę między zarezerwowanym niedostarczonym transferem a wariantem alternatywnym, powinieneś zwrócić się bezpośrednio do transportu firma, która nie świadczyła usługi transferu.

7. Świadczenie usług (świadczenie usług transferowych) nie w pełni wdrożone i/lub nie w pełni odpowiadające jakości.

7.1. Jeżeli wsiadając do pojazdu i/lub w ramach przejazdu transferowego zauważysz, że transfer nie odpowiada warunkom wskazanym w voucherze, jest gorszy niż wskazano, powinieneś rozwiązać tę kwestię na miejscu z przedstawicielami transportu firmy transportowej, w tym kontaktując się z firmą transportową telefonami wskazanymi w voucherze i postępuj zgodnie z instrukcją vouchera.

7.2. Jeśli nie ma możliwości rozwiązania problemu związanego ze świadczeniem usługi zgodnie z warunkami wskazanymi w voucherze i/lub rozwiązania jakiegokolwiek innego problemu z firmą transportową na miejscu, należy skontaktować się z Intui zgodnie z paragrafem 11 niniejszego Regulaminu i warunki.

7.3. Jeśli którykolwiek z warunków usługi transferu nie odpowiada Twoim oczekiwaniom, ale odpowiada opisanym w voucherze normom i wymogom prawnym lub normom i wymogom kulturowym kraju, w którym dokonywany jest transfer, nie będziemy w stanie zaakceptować takiego reklamacji, żadne odszkodowania i/lub zwroty w tych okolicznościach nie będą dokonywane.

8. Nasza odpowiedzialność

8.1. Działamy jako agent rezerwacji. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za faktyczne świadczenie usług. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do publikowania na naszej stronie internetowej informacji o Usługach świadczonych przez Dostawców; przekazywanie informacji o rezerwacji do Dostawców i informowanie o wszelkich wymuszonych zmianach warunków rezerwacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje o transferach, które przekazujemy Ci w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek chorobę, uraz, śmierć lub stratę jakiegokolwiek rodzaju. Obejmuje to utratę, uszkodzenie lub kradzież bagażu lub rzeczy osobistych przewożonych przez Ciebie lub Twoją osobę. Wszelkie roszczenia z tytułu utraty, obrażeń, choroby lub śmierci powinny być dochodzone bezpośrednio u Dostawcy lub mogą być objęte warunkami Twojego ubezpieczenia. Ponosimy odpowiedzialność tylko za roszczenia, które powstały wyłącznie w wyniku naszego zaniedbania.

8.2. Podane opisy transferów zostały zaczerpnięte z informacji przekazanych nam przez Dostawcę i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w takich informacjach, ani nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany w obiektach, o których Dostawca nie poinformował nas.

8.3. W przypadku uznania nas za odpowiedzialność wobec Ciebie w jakikolwiek sposób, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie jest ograniczona do dwukrotności kosztu Twojej rezerwacji (lub odpowiedniej części tej kwoty, jeśli nie dotyczy to wszystkich osób w rezerwacji). Nie wyłączamy ani nie ograniczamy żadnej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała powstałe w wyniku naszego zaniedbania lub zaniedbania któregokolwiek z naszych pracowników podczas działania w ramach ich zatrudnienia.

8.4. Intui oraz firma transportowa nie ponoszą odpowiedzialności za następujące okoliczności:

- W przypadku podania nieprawidłowych informacji w formularzu rezerwacji i/lub podczas zmiany zamówienia;

- Jeśli nie sprawdziłeś swojego vouchera i nie poinformowałeś o błędach;

- jeśli Twój przylot i/lub lot został odwołany, przełożony i/lub opóźniony;

- nie zapoznałeś się z umową i/lub instrukcją vouchera;

- działałeś lub nie działałeś, ale nie zgodnie z instrukcjami zawartymi w voucherze;

- Twoje dokumenty tożsamości i/lub dokumenty podróży i/lub wiza nie odpowiadają wymogom stawianym takim dokumentom (na przykład i nie tylko, jeśli zaistnieje taka sytuacja), mogą one utracić ważność;

- jeśli nie anulowałeś rezerwacji i nie stawiłeś się do odbioru przelewu, w takim przypadku usługa zostanie uznana za pomyślnie wykonaną i opłata za taką usługę nie zostanie zwrócona niezależnie od tego, czy z niej skorzystałeś, czy nie.

- Za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie osoby trzeciej, na której działalność nie jesteśmy w stanie wpłynąć, na przykład Twoje opóźnienie w kontroli paszportowej, opóźnienie w odbiorze bagażu itp.

8.5.Intui nie ponosi odpowiedzialności za następujące sytuacje:

- Jeśli personel firmy transportowej traktuje Cię niegrzecznie i niegrzecznie.

- Działania, które mogą być akceptowalne dla jednej kultury, mogą być również obraźliwe dla innej kultury.
- Jeśli pojazdy lub siedzenia w pojeździe nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom.
Informacje o punktach odbioru/nadania w ramach przelewu Intui otrzymuje od firm przewozowych.

9. Siła wyższa

Siła wyższa oznacza, że ani my, ani Dostawca nie wypłacimy Ci odszkodowania, jeśli my lub Dostawca będziemy musieli anulować lub zmienić jakąkolwiek Usługę z powodu niemożliwych do przewidzenia okoliczności niezależnych od nas lub Dostawcy. Mogą to być między innymi wypadki i związane z nimi opóźnienia, nieplanowane marsze, demonstracje i zorganizowane zakłócenia, operacje policyjne, nieprzewidziane zagrożenia drogowe, działalność terrorystyczna i jej konsekwencje lub zagrożenie taką działalnością, zamieszki, działania jakiegokolwiek rządu lub inne władze krajowe lub lokalne, spór przemysłowy, katastrofa naturalna lub nuklearna, pożar, niekorzystne warunki pogodowe lub inne podobne zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą lub kontrolą Dostawcy.

10. Twoja odpowiedzialność

Twoim obowiązkiem jest podróżowanie z kuponem rezerwacyjnym, który zawiera instrukcje dotyczące przylotu (które różnią się na każdym lotnisku) oraz wszystkie odpowiednie lokalne numery kontaktowe na wypadek sytuacji awaryjnej i godziny ponownego potwierdzenia lokalnego biura oraz numer kontaktowy firmy transportowej, Dostawcy . Musisz nauczyć się i przeczytać instrukcje zawarte w kuponie. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w kuponie. Ani my, ani Dostawca nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę Usługi lub inną stratę, jeśli pasażer nie podróżuje z kuponem rezerwacyjnym, w przypadku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w kuponie. Twoim obowiązkiem jest nie łamanie prawa i kultury obowiązującej w kraju Twojego pobytu i stosowanej przez firmę transportową.

11. Przekazywanie reklamacji

11.1. Prosimy o przesyłanie skarg do Centrum Wsparcia Klienta customer@intui.travel z dowodami: Zrzut ekranu Rejestr połączeń z próbą skontaktowania się z firmą transportową na czas, wiadomości Whatsapp/SMS/Wiadomość Wechat z firmą transportową pokazujące czas, lokalizację (zrzut ekranu) ,lub Zdjęcie głównego ekranu informacji o lotach z datą i godziną, Zdjęcie uzgodnionego miejsca spotkania (lobby hotelu/wejście do budynku/dworzec kolejowy/dworzec autobusowy/port wycieczkowy z nazwą miejsca) lub Zdjęcie znaku adresu na budynku.

11.2. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej w ciągu 20 dni od daty przelewu zwrotnego (lub od daty przelewu, jeśli w Zamówieniu był tylko jeden segment przelewu).

11.3. Mamy prawo poprosić Cię o dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu reklamacji oraz o potwierdzenie działań podjętych zgodnie z instrukcją z vouchera. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Intui Twojej skargi i/lub w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Intui dodatkowych informacji od Ciebie.

Intui.travel ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji, a reklamacje nie mogą być kierowane do dalszego rozpatrzenia w poniższych przypadkach:

11.4. Reklamacje są wysyłane przez Ciebie później niż w terminie określonym w punkcie 11.2. lub bez dowodów określonych w punkcie 11.1.

11.5. Jeżeli numer telefonu kontaktowego klienta nie jest podany w zamówieniu lub jest podany błędnie (do komunikacji firmy transportowej z klientem)
Jeśli nie postępowałeś zgodnie z instrukcjami z vouchera.
Jeśli nie skontaktowałeś się z firmą transportową telefonicznie, Whatsapp / SMS / Viber / WeChat

11.6. W przypadku zamówień z ryzykownymi transakcjami i/ lub za które dokonano pełnego zwrotu kosztów zgodnie z Polityką anulowania rezerwacjiy.

12 Ogólne

12.1. Jeśli chcesz polegać na jakichkolwiek zmianach niniejszych warunków, powinieneś upewnić się, że takie zmiany zostaną z nami uzgodnione na piśmie tak szybko, jak to możliwe.

12.2. W dowolnym momencie możemy przenieść lub zlecić podwykonawstwo niektórych lub wszystkich naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków.

12.3. Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze warunki i publikować nową wersję na naszej stronie internetowej, po czym wszelkie korzystanie z naszej strony internetowej będzie regulowane przez nową wersję. Musisz regularnie sprawdzać warunki na stronie. Warunki regulujące zakup dowolnej Usługi będą warunkami obowiązującymi w momencie złożenia zamówienia.

12.4. Osoba, która nie jest stroną naszej umowy lub umowy z Dostawcą, nie ma praw wynikających z Ustawy o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. do egzekwowania któregokolwiek z warunków którejkolwiek z umów, ale nie ma to wpływu na żadne prawa lub środki zaradcze innej strony, które istnieje lub jest dostępna poza tą ustawą.

12.5. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienie niniejszych warunków stanie się lub zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie lub postanowienie zostanie usunięte, ale wszystkie inne postanowienia pozostaną ważne.

12.6. Nasze warunki i korzystanie z naszej strony internetowej podlegają prawu Anglii i Walii, a w przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z naszej umowy zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

12.7. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego na mocy niniejszej umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub środka naprawczego.

12.8. Niniejsze warunki wraz z polityką prywatności, wszelkimi formularzami zamówienia i instrukcjami dotyczącymi metod płatności, jeśli takie istnieją, zastępują wszystkie inne warunki, które wcześniej miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej i/lub sprzedaży Usługi w imieniu Dostawcy.

13. Polityka prywatności

Strona Intui.travel jest własnością „EasyUptur” LLP. (Wielka Brytania) , z siedzibą pod adresemEastcastle House 27/28 Eastcastle Street London W1W 8DH, UK, a siedziba znajduje się we Francji: 48 Impasse des Lauriers Tins, 34200 Sète, France, reg. numer firmy OC367717 jest zgodny z przepisami o ochronie danych, takimi jak ustawa o ochronie danych z 1998 r. Reguluje ona przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie i przyznaje Ci różne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Celem tego oświadczenia jest poinformowanie Cię, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem strony internetowej Intui.travel lub aplikacji Intui. Przeczytaj uważnie, zanim przejdziesz dalej.

Polityka prywatności znajduje się pod adresem https://pl.intui.travel/polityka-prywatnosci/

 

14. KONTAKT Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia lub swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail support@intui.travel

WYBIERZ MIEJSCE
PUNKT ZRZUTU
Data qestion
Godzina
Minuty
Czas
Pasażerowie
1 pasażerowie
DOROŚLI LUDZIE 12+
DZIECI 3-12
NIEMOWLĘTA 0-2